's Werelds kleinste
Politieke Kwis

Bent u een liberaal of een socialist? Een conservatief of een communist? Doe deze kleinste Politieke Kwis en kom er achter. Kies E (Eens) als u het met de stelling eens bent, O (Oneens) als u het er niet mee eens bent of A voor Anders.
 

A. Principieel

A1. Persoonlijke vrijheid E A O
1. Alle mensen dienen gelijke rechten te hebben.
2. Geweld mag alleen gebruikt worden ter verdediging van lijf of goed.
3. Iets wat je zelf niet zou doen hoeft niet altijd verboden te worden.
4. Misdaden zonder slachtoffers zijn geen misdaden.
5. Alles moet mogen, behalve andermans persoon of eigendom aantasten.
A2. Economische vrijheid E A O
6. Mensen hebben recht op de vruchten van hun arbeid.
7. Vrijwillige ruil dient toegestaan te zijn.
8. Vrijwillige schenking dient toegestaan te zijn.
9. Vrijwillige samenwerking dient toegestaan te zijn.
10. Diefstal dient verboden te zijn.

B. Praktisch

B1. Persoonlijke vrijheid E A O
11. De overheid mag niet de radio, de TV, de pers, of het internet censureren of controleren.
12. Sociale dienstplicht mag nooit worden opgelegd.
13. Er moet geen algemene identificatieplicht zijn.
14. Er moet geen algemeen rookverbod op het werk of in de horeca zijn.
15. Drugs moeten worden gelegaliseerd.
B2. Economische vrijheid E A O
16. Schaf de belastingen af. Laat mensen op de vrije markt zelf beslissen welke diensten ze kopen.
17. Schaf loon- en prijsregulering af.
18. Schaf subsidies aan bedrijven af.
19. Overheden moeten de internationale vrijhandel niet in de weg staan.
20. Laat mensen zelf bepalen hoe ze zich verzekeren en hoe ze hun pensioen regelen.

 

 
Gebaseerd op het Nolan diagram en de kleinste politieke kwis van de Advocates for Self-Government.

 
Bekijk uitleg kwis en resultaten van andere respondenten